Hoofdmenu

GUUS beweegt je

Markt 145
5401 EJ Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 06-82685026

Hoofdcontent

Gezond en actief meedoen

GUUS beweegt je maakt mogelijk dat iedereen in de Udense samenleving de kans heeft en uitgedaagd wordt om mee te doen. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om participatie en meedoen te bevorderen en sociale contacten op te doen.

Het bestaande aanbod van de vele verenigingen is het uitgangspunt. We onderzoeken samen met aanbieders en inwoners welk potentieel nieuw aanbod ontwikkeld kan worden om voor ieder een passend aanbod te bieden. Tevens ondersteunen en stimuleren we aanbieders om een vitale vereniging te zijn.

 

Hier gaan we voor

  • Voor alle inwoners van Uden is er een passend sport- en beweegaanbod.
  • Participatie van Udenaren wordt vergroot door de inzet van sport en bewegen.
  • Sport- en beweegaanbieders faciliteren een gezonde keuze binnen hun (voedings)aanbod.

 

Aan Gezond en Actief Meedoen dragen bij:

  • Ons Welzijn
  • GGD Hart voor Brabant
  • Brabantzorg, Pantein, InterZorg Thuiszorg
  • Stichting Sport en Recreatie voor Bijzondere Doelgroep
  • Adviesraad Sociaal Domein

 

Doe jij mee?
Wil jij als organisatie of inwoner ook bijdragen aan de gezond en actief meedoen, neem dan contact op met Marielle Zijlstra via m.zijlstra@SSNB.nl.