Hoofdmenu

GUUS beweegt je

Markt 145
5401 EJ Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 06-82685026

Hoofdcontent

Gezonde Wijk

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak of communitybenadering genoemd, is een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak met als doel het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp en het aanpakken van gezondheidsachterstanden. Kernwoorden zijn participatie en het versterken van de eigen kracht van inwoners.

Wijkgerichte gezondheidsbevordering sluit aan bij de gezondheidssituatie en -beleving in de buurt en bij wat er al gebeurt binnen, maar juist ook buiten de gezondheidssector (welzijn, wonen, ruimtelijke ordening, onderwijs, wijkenaanpak). Wijkgerichte gezondheidsbevordering kijkt dus niet alleen naar individuele leefstijlen maar ook naar sociale omstandigheden die gezondheid beïnvloeden. 

Meer informatie over Loket gezond leven:         

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/gezonde-wijkaanpak