Hoofdmenu

GUUS beweegt je

Markt 145
5401 EJ Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 06-21912429

Gezonde School

GUUS beweegt je stimuleert en ondersteunt scholen om een gezonde school te worden.

GGD Hart voor Brabant is kartrekker van de gezonde schoolaanpak in Uden[LvG1] .

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. De Gezonde School-aanpak helpt planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Dit doen zij aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers.

De Gezonde School-pijlers

 1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
 2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
 3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
 4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Behaal het vignet Gezonde School! 

Als een school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan voor dat thema het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van onder andere het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut.

De thema’s zijn:

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Roken en alcohol
 • Welbevinden
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu en natuur
 • Mediawijsheid
   

Meer informatie: www.gezondeschool.nl