Hoofdmenu

GUUS beweegt je

Markt 145
5401 EJ Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 06-82685026

Hoofdcontent

Ambitie en aanpak

De ambitie van GUUS beweegt je is om samen te werken aan een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor de Udenaar; op eigen kracht én met plezier naar een gezonde keuze.

We geven hieraan invullen binnen vier programmalijnen:
Gezond en Actief Leren
Gezond en Actief Wonen
Gezond en Actief Werken
Gezond en Actief Meedoen

GUUS is de verbindende kracht die inwoners van Uden in beweging zet en stimuleert de gezonde keuze te maken en mee te doen. GUUS is een team van enthousiaste regisseurs en buurtsportcoaches. We verbinden, delen kennis, jagen aan en faciliteren in beweegaanbod. Dat doen we samen met partners: we nodigen iedereen die ook stappen zet voor een gezond Uden uit om bij ons aan te sluiten. Doe mee voor een gezond en actief Uden!

In Uden werken we samen aan een omgeving die is ingericht om iedereen uit te nodigen tot bewegen, meedoen en eigen regie te voeren. De inwoners van Uden zijn veerkrachtig, denken in kansen en mogelijkheden en maken als vanzelfsprekend met plezier de gezonde keuzes. In Uden richten zowel inwoners als organisaties zich op samenwerking, verbinding en co-creatie om deze gezonde samenleving vorm te geven.

Pijlers
GUUS beweegt je werkt aan bovenstaande ambitie middels de volgende aanpak:

  • We werken vanuit de principes van Positieve Gezondheid. Van hieruit stimuleren we meedoen, het voeren van eigen regie en het aanspreken van ieders kracht.
  • We werken vanuit de bedoeling. Dit betekent dat we ons niet laten leiden door een systeemwereld, waarin een middel tot doel wordt verheven.
  • We sluiten aan bij de energie van partners, we vieren en delen successen en alle partners nemen verantwoordelijkheid.
  • We werken integraal samen. Zo wordt er gestreefd naar verbinding tussen sport, bewegen, gezondheid, welzijn, fysieke omgeving, etc. De focus ligt hierbij op preventie.
  • We werken vanuit de principes van gedeeld eigenaarschap; aansluiten bij de doelgroep. Niet voor maar mét inwoners. Gezond leven wordt leuk gemaakt; gezond is aantrekkelijk voor de inwoners van Uden.
  • We monitoren en evalueren zodat onze aanpak verantwoord en bijgestuurd kan worden.

Iedereen in beweging
GUUS beweegt je is de verbindende kracht die inwoners van Uden in beweging zet en stimuleert de gezonde keuze te maken en mee te doen. GUUS is een team van enthousiaste regisseurs en buurtsportcoaches.

We organiseren zelf beweegactiviteiten en we verbinden, delen kennis en jagen aan op het gebied van een gezonde leefstijl. Dat doen we samen met partners.

We zijn er voor iedereen. Van de inwoners tot het bedrijfsleven, onderwijs, zorg en welzijn. We nodigen iedereen die ook stappen zet voor een gezond Uden uit om bij ons aan te sluiten of deel te nemen.

 

Doe mee voor een gezond en actief Uden!
Neem contact met ons op via info@guusbeweegtje.nl.