Hoofdmenu

GUUS beweegt je

Markt 145
5401 EJ Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 06-82685026

Hoofdcontent

Ketenaanpak overgewicht bij kinderen

Het landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' beschrijft een structuur om een lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas in te richten. Het is gebaseerd op praktijkervaringen van de acht proeftuinen: Amsterdam, Almere, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het concept landelijk model is ontstaan vanuit de wens dat:

'Elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft (met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.'

Meer informatie zie ook de website.

In Uden zal onder leiding van GGD Hart voor Brabant dit landelijke model geïmplementeerd worden. Daarvoor is een projectgroep ingericht, daarin zijn onder meer een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderdiëtist, fysiotherapeut, huisarts, jongerenwerk en buurtsportcoach vertegenwoordigd.

Voor meer info of aansluiten: mi.smulders@ggdhvb.nl