Hoofdmenu

GUUS beweegt je

Mondriaanplein 18
5401 HX Uden
NL60RABO0337650349

Hulp nodig?
Telefoon: 06-82685026

Hoofdcontent

PeuterDANSfestijn 17 t/m 20 februari

PeuterDANSfestijn 17 t/m 20 februari

In de week van 17 t/m 20 februari wordt door GUUS beweegt je voor de 2e keer het PeuterDANSfestijn georganiseerd op alle peuteropvanglocaties in de gemeente Uden.

Alle peuters (leeftijd 2 en 3 jaar) mogen meedoen, dus ook als je peuter normaal gesproken niet naar de opvang gaat.

Waarom doen we dit?

GUUS beweegt je heeft als ambitie: samenwerken aan een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor iedereen; op eigen kracht én met plezier naar een gezonde keuze.

GUUS beweegt je is, in opdracht van de gemeente Uden, de verbindende kracht die inwoners van Uden in beweging zet en stimuleert een gezondere keuze te maken en mee te doen.

De werkgroep “peuters in beweging”, bestaat uit enthousiaste buurtsportcoaches van GUUS beweegt je en afgevaardigden van o.a. GGD Hart voor Brabant, Kanteel, Kindercentrum het groenehuis en KIEM.

Elke peuteropvanglocatie in de gemeente Uden zal worden bezocht door een dansdocent die met de peuters gaat dansen (zie planning hieronder).

Spelen en bewegen

De hele week zal er op alle locaties en het consultatiebureau extra aandacht zijn voor lekker en gezond spelen en bewegen met peuters. Kom ook zelf eens ‘anders’ naar de opvang: fietsend, wandelend, huppelend, hinkelend of dansend en LEEF het goede voorbeeld.

Doe ook mee!

Sluit aan op een locatie naar keuze, ook als je peuter niet naar de opvang gaat. Aanmelden is NIET nodig.

Planning